Wczytuję dane...
Polityka Praw Autorskich

Polityka praw autorskich

ADULTMOVIE-DVD.COM zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. ADULTMOVIE-DVD.COM może, według własnego uznania, zamknąć konta lub prawa dostępu użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób.

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act*, ADULTMOVIE-DVD.COM przyjęła następującą politykę dotyczącą naruszeń praw autorskich:

„ADULTMOVIE-DVD.COM w odpowiednich okolicznościach zablokuje dostęp i/lub usunie wszelkie materiały, które w dobrej wierze uzna za materiały chronione prawem autorskim, które zostały nielegalnie skopiowane i przesłane do naszej Witryny”.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich w naszej Witrynie, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

Prześlij zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich do pełnomocników ds. praw autorskich w Polsce dla dorosłych filmów, które zawiera następujące informacje:

- fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
- opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
- opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w naszej Witrynie;
- Twój adres, numer telefonu i adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować;
- twoje oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; I oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w przesłanym nam zawiadomieniu są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Tushy RAW